Посольство России в Чехии

🇷🇺 С глубоким прискорбием восприняли весть о кончине Зои Клусаковой-Свободовой. Ее жизненный путь неразрывно связан с героическими страницами истории Чехословакии и совместной борьбой наших народов с нацизмом. Дочь генерала Людвика Свободы, сыгравшего важную роль в освобождении своей страны от гитлеровских захватчиков, она внесла свой вклад в сопротивление нацистской оккупации, а затем – в сохранение памяти о событиях Второй мировой войны, свидетелем которых стала сама, а также об отце и его товарищах по оружию. З.Клусакова-Свободова вела активную общественную и педагогическую деятельность, была неизменным участником военно-мемориальных мероприятий в Чехии. В России знали и ценили ее доброе отношение к нашей стране и уважение к той жертве, которую советский народ положил на алтарь общей Победы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким З.Клусаковой-Свободовой. Светлая ей память.
🇨🇿 S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Zoe Klusákové-Svobodové. Její životní cesta byla nerozlučně spjata s hrdinskými stránkami dějin Československa a společným bojem našich národů s nacismem. Dcera generála Ludvíka Svobody, jenž sehrál důležitou roli v osvobození své země od hitlerovských dobyvatelů, se sama zúčastnila odboje a následně se významně podílela na zachování památky událostí II. světové války, jejichž byla svědkem, a také svého otce a jeho kamarádů ve zbrani. Zoe Klusáková-Svobodová byla aktivně veřejně a pedagogicky činná, neustále se účastnila vzpomínkových akcí po celé České republice. V Rusku ji znali a oceňovali její dobrý vztah k naší zemi a úctu, již chovala k oběti, kterou sovětský národ položil na oltář společného Vítězství.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým Zoe Klusákové-Svobodové. Čest její památce.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 22, 2024

Norwegian Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • May 22, 2024

Embassy of Kazakhstan to the Czech Republic

  • Hans Weber
  • May 22, 2024

Izrael v České republice

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close