Посольство России в Чехии

О памятных мероприятиях в Пржестанове, посвященных 209-й годовщине сражения под Кульмом
3 сентября 2022 г. представитель Посольства России в Чехии принял участие в мероприятии, посвященном 209-й годовщине битвы под Кульмом (Хлумцем), где союзной русско-австрийской коалицией в кровопролитном сражении была одержана победа над наполеоновской армией. В ходе акции, организованной Всеказачьим союзом Чешских Земель и Словакии, были возложены цветы к памятнику русским воинам и месту общего захоронения павших участников сражения. Состоялись выступления представителей казачьих общин, в том числе прибывших из других стран, а также местного фольклорного ансамбля «Казаки Влтавы». Была отслужена православная панихида.
Усилиями чешских энтузиастов на месте сражения была проведена подробная историческая реконструкция битвы под Кульмом с использованием костюмов и оружия той эпохи.
🇨🇿 O vzpomínkové akci v Přestanově ke 209. výročí bitvy u Chlumce
Dne 3. září 2022 se zástupce ruského velvyslanectví v ČR zúčastnil akce ke 209. výročí bitvy u Chlumce, kde spojenecká rusko-rakouská koalice porazila v krvavé bitvě napoleonskou armádu. Během akce pořádané Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska byly položeny květiny k pomníku ruských vojáků a společnému hrobu padlých účastníků bitvy. Nechybělo vystoupení zástupců kozáckých obcí, včetně těch, kteří přijeli z jiných zemí, a také místního folklorního souboru „Kozáci Vltavy“. Byla sloužena pravoslavná vzpomínková bohoslužba.
Úsilím českých nadšenců byla na místě bitvy provedena detailní historická rekonstrukce bitvy u Chlumce za použití kostýmů a zbraní té doby.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • September 30, 2022

Will Erdogan head to the EU summit in Prague? Ankara’s ambassador says the relationship with Brussels should strengthen

  • Hans Weber
  • September 30, 2022

Latvijas vēstniecība Čehijā / Lotyšské velvyslanectví v České republice

  • Hans Weber
  • September 30, 2022

Der Prager Zoo eröffnet ein neues Zuhause für Gorillas

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close