Посольство России в Чехии

О памятных мероприятиях в Пржестанове, посвященных 209-й годовщине сражения под Кульмом
3 сентября 2022 г. представитель Посольства России в Чехии принял участие в мероприятии, посвященном 209-й годовщине битвы под Кульмом (Хлумцем), где союзной русско-австрийской коалицией в кровопролитном сражении была одержана победа над наполеоновской армией. В ходе акции, организованной Всеказачьим союзом Чешских Земель и Словакии, были возложены цветы к памятнику русским воинам и месту общего захоронения павших участников сражения. Состоялись выступления представителей казачьих общин, в том числе прибывших из других стран, а также местного фольклорного ансамбля «Казаки Влтавы». Была отслужена православная панихида.
Усилиями чешских энтузиастов на месте сражения была проведена подробная историческая реконструкция битвы под Кульмом с использованием костюмов и оружия той эпохи.
🇨🇿 O vzpomínkové akci v Přestanově ke 209. výročí bitvy u Chlumce
Dne 3. září 2022 se zástupce ruského velvyslanectví v ČR zúčastnil akce ke 209. výročí bitvy u Chlumce, kde spojenecká rusko-rakouská koalice porazila v krvavé bitvě napoleonskou armádu. Během akce pořádané Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska byly položeny květiny k pomníku ruských vojáků a společnému hrobu padlých účastníků bitvy. Nechybělo vystoupení zástupců kozáckých obcí, včetně těch, kteří přijeli z jiných zemí, a také místního folklorního souboru „Kozáci Vltavy“. Byla sloužena pravoslavná vzpomínková bohoslužba.
Úsilím českých nadšenců byla na místě bitvy provedena detailní historická rekonstrukce bitvy u Chlumce za použití kostýmů a zbraní té doby.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • March 1, 2024

The European finalof the Bocuse d’Or culinary competition will start on March 19 with the participation of the Czech team!

  • Hans Weber
  • March 1, 2024

Czech companies can report for next year’s Pluxee Employer of the Year competition

  • Hans Weber
  • March 1, 2024

Comments from the Farmers’ Union of the Czech Republic after the hearing with Minister MarekVýborný

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close