Посольство России в Чехии

Комментарий Посольства России в Чехии
3 октября 2022 г. Посол России в Чехии А.В.Змеевский был вызван в МИД Чехии для беседы с заместителем Министра иностранных дел Я.Курфюрстом.
Я.Курфюрст устно изложил известные подходы Праги в связи c состоявшимися референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в Российскую Федерацию. Содержание демарша чешской стороны ранее уже озвучивалось ее представителями и отвечает евроатлантическим установкам по обвинению нашей страны в «незаконной аннексии» и непризнанию волеизъявления жителей данных регионов, сделавших свой исторический выбор.
В ответ была доведена российская позиция, изложенная в выступлении Президента России В.В.Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 г., текст которого был направлен нотой Посольства в МИД Чехии 1 октября 2022 г. Подчеркнуто, что проведение упомянутых референдумов стало реализацией неотъемлемого права жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, закрепленного в Ст. 1 Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
🇨🇿 Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Dne 3. října 2022 byl na MZV ČR náměstkem ministra zahraničních věcí J.Kurfürstem předvolán velvyslanec Ruské federace v České republice Alexandr Zmejevskij.
J.Kurfürst vyjádřil známé postoje Prahy v souvislosti s referendy v DLR, LPR, Záporožské a Chersonské oblasti, v jejichž důsledku byly podepsány dohody o jejichž přijetí do Ruské federace. Obsah demarše české strany byl již dříve vysloven jejími představiteli a odpovídá euroatlantickému zadání obviňovat naši zemi z „nezákonné anexe“ a neuznávat vůli obyvatel těchto regionů, kteří učinili svou historickou volbu.
V reakci byla tlumočena ruská pozice zformulovaná v projevu Prezidenta Ruské federace V.V.Putina na ceremonii ve svatojiřském sálu Kremlu dne 30. září 2022, jehož tex byl zaslán na MZV ČR nótou Velvyslanectví dne 1. října 2022. Bylo zdůrazněno, že se uspořádání zmíněných referend stalo realizací nezcizitelného práva obyvatel DLR, LPR, Záporožské a Chersonské oblastí dle čl. 1 Charty OSN, kde je přímo uveden princip rovnosti a sebeurčení národů.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Norwegian Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embassy of the Netherlands in Czechia

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embajada de México en la República Checa

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close