Посольство России в Чехии

13 октября 2022 г. представитель Посольства России в Чехии принял участие в юбилейном Х Международном фольклорном фестивале «Покрова на Влтаве — 2022». В приветствии от имени Посла России в Чехии А.В.Змеевского было отмечено, что данное мероприятие, проводимое Всеказачьим союзом Чешских земель и Словакии, за прошедшие годы стало значимой площадкой для встреч казачьих коллективов из разных стран и презентации русской культуры, неотъемлемой частью которой является творчество, традиции, культурное и духовное наследие отечественного казачества.
В исполнении чешского ансамбля «Казаки Влтавы», русинского коллектива «Скеюшан» и других творческих объединений прозвучали песни на русском, чешском, белорусском и украинском языках.
🇨🇿 Dne 13. října 2022 se zástupce ruského velvyslanectví v ČR zúčastnil jubilejního 10. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Pokrova na Vltavě – 2022“. V zdravici přednesenou jménem velvyslance Ruské federace v České republice A.Zmejevského bylo zdůrazněno, že se tato akce pořádaná Všekozáckým svazem Českých zemí a Slovenska v posledních letech stala významnou půdou pro setkání kozáckých skupin z různých zemí a prezentace ruské kultury, jejíž nedílnou součástí je tvorba, tradice, kulturní a duchovní dědictví kozáků.
V podání českého souboru „Kozáci Vltavy“, rusínské skupiny „Skejušan“ a dalších tvůrčích kolektivů zazněly písně v ruštině, češtině, běloruštině a ukrajinštině.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Embassy of Slovenia in Prague / Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze

  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close