Посольство России в Чехии

Комментарий Посольства России в Чехии

31 мая 2022 г. в ходе беседы в МИД Чехии Посла России в Чехии А.В.Змеевского с заместителем Министра иностранных дел Чехии М.Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости Российской Федерации на территории Чешской Республики.
Не можем согласиться с такими утверждениями.
Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций. Проведение их очередного раунда российской стороной было предложено еще в январе текущего года. Реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало.
Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу.

===============

💬 Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Dne 31. května 2022 se při rozhovoru velvyslance Ruské federace v České republice A.V.Zmejevského s náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky M.Dvořákem na MZV ČR česká strana dotkla téma údajného neoprávněného užívání nemovitostí Ruské federace na území České republiky.
Nemůžeme souhlasit s takovými tvrzeními.
Problematika užívání ruského nemovitého majetku v ČR a českého nemovitého majetku v Rusku má oboustranný a komplexní charakter a již řadu let je předmětem odborného dialogu ve formátu profilových bilaterálních expertních konzultací. Uspořádání jejich dalšího kola bylo ruskou stranou navrženo již v lednu tohoto roku. Praha na tento návrh doposud nereagovala.
Bylo by na místě se zdržet politizace a medializace této sféry našich vzájemných vztahů a vrátit se k osvědčenému vyjednávacímu procesu.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 13, 2024

Stausee mit Freizeitwert

  • Hans Weber
  • June 13, 2024

Bekanntes Kaufhaus Máj im Zentrum von Prag öffnet am 24. Juni wieder seine Tore

  • Hans Weber
  • June 13, 2024

Prager Zoo feiert erstes in Tschechien geborenes Wombat-Baby

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close