Посольство России в Чехии

Комментарий Посольства России в Чехии

31 мая 2022 г. в ходе беседы в МИД Чехии Посла России в Чехии А.В.Змеевского с заместителем Министра иностранных дел Чехии М.Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости Российской Федерации на территории Чешской Республики.
Не можем согласиться с такими утверждениями.
Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций. Проведение их очередного раунда российской стороной было предложено еще в январе текущего года. Реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало.
Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу.

===============

💬 Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Dne 31. května 2022 se při rozhovoru velvyslance Ruské federace v České republice A.V.Zmejevského s náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky M.Dvořákem na MZV ČR česká strana dotkla téma údajného neoprávněného užívání nemovitostí Ruské federace na území České republiky.
Nemůžeme souhlasit s takovými tvrzeními.
Problematika užívání ruského nemovitého majetku v ČR a českého nemovitého majetku v Rusku má oboustranný a komplexní charakter a již řadu let je předmětem odborného dialogu ve formátu profilových bilaterálních expertních konzultací. Uspořádání jejich dalšího kola bylo ruskou stranou navrženo již v lednu tohoto roku. Praha na tento návrh doposud nereagovala.
Bylo by na místě se zdržet politizace a medializace této sféry našich vzájemných vztahů a vrátit se k osvědčenému vyjednávacímu procesu.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • March 23, 2023

Tschechischer Präsident Pavel zu Besuch in Berlin

  • Hans Weber
  • March 23, 2023

Bryan Adams kommt Ende des Jahres nach Prag

  • Hans Weber
  • March 22, 2023

India In Czech Republic (Embassy of India, Prague)

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close