Ambasada Shqiptare në Pragë / Albánské velvyslanectví v Praze

AMBASSADOR ILIRIAN KUKA VISITS KARLOVY VARY
Ambassador Ilirian Kuka visited the town of Karlovy Vary and meet with Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, Mayor of the city. They discussed about increasing collaboration with in Albania and possibility to establish a twin-city relationship. In addition they talked about increasing cultural collaboration that can benefit both countries and also support the community of albanian origin present in Karlovy Vary.🇦🇱🇨🇿
🇦🇱|| AMBASADORI ILIRIAN KUKA TAKOHET ME KRYETAREN E BASHKISË SË QYTETIT GJATË VIZITËS NË KARLOVY VARY
Ambasadori Ilirian Kuka vizitoi qytetin e Karlovy Vary dhe u takua me Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, Kryetare e Bashkisë së qytetit. Ata diskutuan për rritjen e bashkëpunimit me Shqipërinë dhe mundësinë e krijimit të një marrëdhënie binjakëzimi me një qytet të ngjashëm në Shqipëri. Gjithashtu ata folën për rritjen e bashkëpunimit kulturor ndërmjet Shqipërisë dhe Çekisë që sjell përfitime për të dy vendet dhe gjithashtu ka mbështetjen dhe promovon kulturën e komunitetit me origjinë shqiptare të pranishëm në Karlovy Vary.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Generous Hearts, Empty Wallets: The Czech Republic’s Culture of Peer-to-Peer Lending

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Know Your Rights: Landlords Cannot Restrict These Tenant Rights

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Global Stock Markets Rally as S&P 500 Breaks Record 5000-Point Milestone

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close