Ambasada Shqiptare në Pragë / Albánské velvyslanectví v Praze

Ambasada Shqiptare në Pragë njofton mbi regjimin e hyrjes në Republikën e Shqipërisë

Duke filluar nga data 1 maj 2022, për të udhëtuar drejt Shqipërisë, si në rrugë detare, tokësore apo ajrore, nuk kërkohet asnjë dokument specifik në kushtet e Covid-19.

The Albanian Embassy in Prague announces the regime of entry into the Republic of Albania

Starting from May 1, 2022, to travel to Albania, whether by sea, land or air, no specific document is required under the terms of Covid-19.
#Tourism #summer #season #tirana

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Czechs insure their property more than their lives, revealed SC&C survey

  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Last year, mobile service revenues increased by 2.6 percent to CZK 41.82 billion

  • Hans Weber
  • October 3, 2022

The House of Commons makes it harder for retailers to give fake discounts and reviews.

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close