Dny evropského filmu proběhnou po celé ČR European Film Days will take place throughout the Czech Republic

The European Film Days will now also be a competition festival. The main part began on April 6, 2022 in Prague, followed by Ostrava, Brno, Havířov and Hradec Králové. The opening film was an unconventional Danish comedy about a woman in her sixties that cruises a small town on an electric scooter and sells opiates – this is Miss Viborg – the opening film of the 29th DEF. The remarkable story of a new friendship is the sovereign debut of Marianne Blicher, who will personally attend one of the film’s screenings during the DEF. “Music, sounds, noises… this year’s DEF program is definitely musical! Whether it’s the original composition by Nick Cave and Warren Ellis for the nature film Snow Leopard, the cascade of sounds in the directorial debut Phantom by the musician Para One, or the modern trap in the rapper story Lovely Boy. Teenage themes resonate in the free-spirited comedy Miss Viborg, as well as in the fresh drama Youth Topia or in the strong wish All the best, Chiaro, ”said playwright Šimon Šafránek. The main competition will present debuts, the second will focus on music films. The six sections also feature animated films, documentaries and children’s films. Films from the next generation of filmmakers will compete for the title of Best European Debut of the Year. “The reflection of social media in the real world, mysticism and intense relationships – these are the highlights of our main competition section, which also includes the opening film, a subversive comedy about senior dealer Miss Viborg by Marianne Blicher,” added Šafránek. The main part of the DEF will take place in Prague from 6 to 10 April, and in Ostrava from 7 to 10 April. 4th and in Brno 8-12. 4. Echoes in the regions will continue until 13. 4. More on eurofilmfest.cz.

Dny evropského filmu budou nově také soutěžním festivalem. Hlavní část začala 6. dubna 2022 v Praze, poté následuje i Ostrava, Brno, Havířov či Hradec Králové.Dny evropského filmu jsou filmovou přehlídkou, která divákům každoročně  od roku 1994 nabízí to nejlepší z evropské kinematografie za uplynulý rok.

Zahajovací film byla nekonvenční dánská komedie o šedesátnici, která na elektrickém skútru křižuje maloměsto a prodává opiáty – to je Miss Viborg – zahajovací snímek 29. DEF. Pozoruhodný příběh neotřelého přátelství je suverénním debutem Marianne Blicher, která se osobně zúčastní jedné z projekcí filmu v průběhu DEF.

„Muzika, zvuky, ruchy… program letošních DEF je vysloveně hudební! Ať už jde původní kompozice Nicka Cavea a Warrena Ellise k přírodopisnému snímku Sněžný levhart, kaskádu zvuků v režijním debutu Přízrak od muzikanta Para One, nebo moderní trap v rapperském příběhu Lovely Boy. Teenage tematika rezonuje ve svobodomyslné komedii Miss Viborg, stejně jako ve svěžím dramatu Youth Topia či v ostrém přání Vše nejlepší, Chiaro,” uvedl dramaturg Šimon Šafránek.
Hlavní soutěž představí debuty, druhá se zaměří na hudební filmy. V šesti sekcích se najdou také animované filmy, dokumenty i dětské filmy.
Filmy nastupující generace filmařů budou soutěžit o titul nejlepší evropský debut roku. „Odraz sociálních médií v reálném světě, mystika a intenzivní vztahy – to jsou taháky naší hlavní soutěžní sekce, v níž je i zahajovací snímek, podvratná komedie o seniorské dealerce Miss Viborg od Marianne Blicher,“ dodal Šafránek.  Hlavní část DEF proběhne v Praze od 6. do 10. 4., v Ostravě pak v termínu 7.–10. 4. a v Brně  8.–12. 4. Ozvěny v regionech dále potrvají do 13. 4. Více na eurofilmfest.cz.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • April 24, 2024

Embassy of Kazakhstan to the Czech Republic

  • Hans Weber
  • April 24, 2024

DJ Mag Top 100 Clubs 2024: DupleX Prag unter den Top 50 Clubs Weltweit

  • Hans Weber
  • April 24, 2024

Gedenkstätte zum NS Völkermord an den Sinti und Roma in Lety u Písku eröffnet

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close