Embassy of Denmark in the Czech Republic 16h

Podpora rovnosti žen a mužů v práci je super věc a v Dánsku o tom víme své! Naše investice do rovnosti žen a mužů na trhu práce prostřednictvím sdílené a placené rodičovské dovolené, dostupné péče o děti pro všechny, flexibilních pracovních podmínek a rovných příležitostí v práci prokazatelně podporují hospodářský růst. Více si můžete přečíst zde – https://bit.ly/3QNX9YU

Promoting gender equality at work is a smart thing to do and we know a lot about it in Denmark! Our investments into gender equality in the labour market through shared and paid parental leave, affordable childcare for all, flexible work arrangements, and equal opportunities at work has proven to boost economic growth.
Read more here – https://bit.ly/3QNX9YU

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Norwegian Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embassy of the Netherlands in Czechia

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embajada de México en la República Checa

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close