Embassy of Kazakhstan to the Czech Republic

V Praze se konalo slavnostní zahájení XVI. festivalu Dny kazašské kultury
Slavnostní zahájení XVI. ročníku festivalu Dny kazašské kultury
v České republice”.
Praha, 20 září 2022 – Slavnostní zahájení dvoutýdenního festivalu “Dny kazašské kultury v České republice” proběhlo v Domě národnostních menšin Magistrátu hlavního města Prahy za podpory Velvyslanectví Republiky Kazachstán a kazašského kulturního centra “Elim-Ai”.
Kazašští diplomaté podrobně seznámili své hosty s úspěchy obou zemí v oblasti kazašsko-české kulturní a humanitární spolupráce.
Petr Hnízdo, ředitel odboru kultury Ministerstva kultury ČR, ve svém projevu zdůraznil: “Dny kultury Kazachstánu jsou jistě významným příspěvkem k posílení bilaterálních vazeb mezi Kazachstánem a Českou republikou, takové akce jsou v dnešní době důležité. Kazachstán je země mému srdci blízká. Kultura Kazachstánu je mnohotvárná a jedinečná a historie jeho obyvatel je pestrá a hluboká.
Česká veřejnost měla možnost zhlédnout vystoupení různých hudebních a uměleckých skupin. Součástí festivalu byla výstava fotografií “Moderní Kazachstán”, výstava dětských obrázků “Moje vlast – Kazachstán” a dokumentární filmy o Kazachstánu.
V koncertní části zahajovacího ceremoniálu vystoupily středoasijské folklorní taneční skupiny a interpreti kazašského kui, kazašští studenti studující v Praze předvedli známé kazašské skladby.
Festival bude trvat čtrnáct dní a budou na něm promítány dokumentární filmy věnované známým kazašským osobnostem veřejného a politického života, básníkům a spisovatelům: Kanyšovi Satpajevovi, Žusipbeku Aimautovovi, Šokanu Valichanovovi a vůdci společensko-politického hnutí “Alash” Achmetu Bajtursynovovi, a také výstavy fotografií věnované úspěchům Kazachstánu v letech nezávislosti.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Erneuerung der Prager Bushaltestellen schreitet voran

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Polizei gibt Motiv des Amokläufers von der Philosophischen Fakultät bekannt

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

“Too Good To Go” App Expands in Czechia: Tackling Food Waste and Supporting Sustainability

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close