Embassy of the State of Palestine – Czech Republic – Prague

Na příští čtvrtek je naplánován celonárodní den protestů proti tajnému programu společnosti Google v hodnotě 1,2 miliardy dolarů známému jako projekt NIMBUS, který poskytne izraelské vládě a armádě pokročilé nástroje umělé inteligence. Hovoříme se dvěma lídry protestů: Ariel Korenovou, bývalou zaměstnankyní Googlu, která tvrdí, že byla za svůj aktivismus vyhozena, a Gabrielem Schubinerem, který v současnosti pracuje ve společnosti Google a je organizátorem odborů zaměstnanců Alphabetu. “Cloudová technologie je nesmírně mocná a poskytovat tuto moc násilnické armádě a vládě APARTHEIDU není neutrální čin,” říká Schubiner v projektu Nimbus. Dvojice také podrobně popisuje, jak se zaměstnanci bouří proti tomu, co Koren označuje za “kulturu odplaty společnosti Google”.
AMY GOODMAN: Dnešní pořad zakončíme pohledem na protesty uvnitř společnosti Google kvůli tajnému projektu, který má izraelské vládě a armádě poskytnout pokročilé nástroje umělé inteligence. The Intercept nedávno získal dokumenty o takzvaném projektu Nimbus, smlouvě mezi Googlem a Izraelem na cloud computing v hodnotě 1,2 miliardy dolarů. The Intercept uvádí, že, cituji, “dokumenty naznačují, že nový cloud by Izraeli poskytl schopnosti pro detekci obličejů, automatickou kategorizaci obrázků, sledování objektů, a dokonce i analýzu sentimentu, která prý vyhodnocuje emocionální obsah obrázků, řeči a písma,” necitujeme.
V uplynulém roce se pracovníci uvnitř Googlu zorganizovali proti projektu Nimbus. Začátkem tohoto týdne zveřejnila skupina nazvaná Jewish Diaspora in Tech na internetu video, na němž vystupují současní palestinští pracovníci Googlu. Kvůli ochraně jejich identity byly jejich komentáře přečteny dobrovolníky.
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ PRACOVNÍK GOOGLU 1: Projekt Nimbus bude velkým ošklivým momentem v historii Googlu a ostudným a trapným angažmá. Projekt Nimbus demoralizuje a roztrpčí mnoho googlerů, kteří skutečně věří poslání a hodnotám Googlu a stojí za nimi.
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ GOOGLER 2: Práce ve společnosti Google byla vždy mým vysněným zaměstnáním, dokud jsem se nedozvěděl o projektu Nimbus. Mám pocit, že si vydělávám na útlak své rodiny doma. Pokud společnost Google skutečně věří, že se pomocí své umělé inteligence vyhne nespravedlivým dopadům, proč se rozhoduje profitovat z miliardového kontraktu s vládou a armádou, která soustavně porušuje mezinárodní právo?
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ GOOGLER 3: O porušování práv Palestinců se snažilo mluvit nespočet zaměstnanců, kteří byli záměrně ignorováni. Takže když vznikají neprůhledné vojenské zakázky, jako je projekt Nimbus, mám pocit, že pracuji pro toho špatného.
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ GOOGLER 4: Stalo se nemožným vyjádřit jakýkoli nesouhlasný názor s válkou vedenou proti Palestincům, aniž byste byli předvoláni na personální poradu s hrozbou odvety.
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ GOOGLER 5: Můj pocit marginalizace jako Palestince jen vzrostl, když jsem začal vídat, jak moji spolupracovníci dostávají výstrahu jen za to, že soucítí s Palestinci.
ANONYMNÍ PALESTINSKÝ GOOGLER 6: Sdílel jsem interní sbírku na fóru celé společnosti Google. Bylo mi řečeno, že věta “Podpořte Palestinu” je urážlivá a antisemitská.
AMY GOODMAN: Opět video skupiny Židovská diaspora v technice, na kterém vystupují současní palestinští pracovníci Googlu. Z důvodu ochrany jejich identity byly komentáře čteny dobrovolníky.
To vše se děje v době, kdy jedna z pracovnic Googlu tvrdí, že byla ze společnosti vyhozena za to, že se organizovala proti tajné spolupráci Googlu s Izraelem. Ariel Korenová ve svém výpovědním dopise napsala, cituji:
“Google systematicky umlčuje palestinské, židovské, arabské a muslimské hlasy, které se obávají spoluúčasti Googlu na porušování palestinských lidských práv – až do té míry, že se formálně mstí pracovníkům a vytváří prostředí strachu.”
Ariel Koren se k nám nyní připojuje spolu s Gabrielem Schubinerem, který je současným pracovníkem Googlu, výzkumníkem v oblasti umělé inteligence a organizátorem odborů zaměstnanců společnosti Alphabet.
Oba vás vítáme v pořadu Democracy Now! Vím, Arieli, že je to tvůj první televizní rozhovor. Můžete vysvětlit, co se vám stalo, jaké problémy jste nastolil, jak probíhá organizování uvnitř Googlu a co se pak odehrálo, proč jste odešel?
ARIEL KOREN: Ano. Děkujeme za pozvání.
Poprvé jsem o projektu Nimbus promluvil v listopadu, v době, kdy jsem byl v pracovní neschopnosti. A dva týdny poté, co jsem poprvé promluvil o projektu Nimbus, jsem se vrátil do společnosti z pracovní neschopnosti. Já a Gabriel jsme byli dva zaměstnanci Googlu, kteří se veřejně postavili proti těmto smlouvám. Ihned po mém návratu do společnosti, druhý den po návratu, mi bylo oznámeno, že společnost přijala rozhodnutí přesunout mou funkci do zámoří, do São Paula, a to s okamžitou platností. Dostal jsem 17 pracovních dnů na to, abych s přesunem souhlasil, jinak o svou roli přijdu. A přestože mi bylo údajně poskytnuto 17 pracovních dnů, hned druhý den už můj manažer sděloval týmu, že odcházím.
NERMEEN SHAIKH: Mohl byste to uvést v širším kontextu? Objevily se zprávy, že Google trestá zaměstnance, kteří se vyjadřují k různým problémům, a několik jich bylo skutečně propuštěno.
ARIEL KOREN: Ano, toto je pokračování širšího modelu odvetných opatření. Myslím, že je opravdu jasné, že vzkaz, který se Google snažil vyslat, byl, víte, vyhodíme tohoto pracovníka, abychom zastrašili ostatní pracovníky, aby se neozývali. Víte, záměrem bylo umlčet pracovníky, ale ve skutečnosti si myslím, že se děje pravý opak. Včera 15 pracovníků, z nichž mnozí jsou Palestinci, promluvilo o hluboce zakořeněné kultuře v rámci společnosti Google, která umlčuje palestinské kolegy, umlčuje lidi, kteří se vyslovují pro palestinská lidská práva. Lidé hovořili o tom, že dostávají varování z personálního oddělení jen proto, že se otevřeně hlásí k palestinské národnosti nebo sdílejí zprávy o dění v Palestině. Lidem byly sníženy platy. Dostali varování. Kolegové a personalisté jim vyhrožovali. Kultura odplaty je tedy obrovská. A myslím, že zaměstnanci se začínají bouřit. Od včerejška máme pět pracovníků, kteří veřejně vystoupili se svými jmény a veřejně se postavili proti projektu Nimbus.
AMY GOODMAN: A Arieli, jestli můžeš mluvit o tom, jakou má tato palestinská, židovská, ale i jiná dělnická aliance – sílu uvnitř Googlu a jak to vedení řeší? Mluvíš hebrejsky. Mluvíš arabsky. Mluvíte španělsky. Mluvíte – chci říct, že jste, mírně řečeno, polyglot.
ARIEL KOREN: Ano. Takže, víte, Gabriel, já a další kolegové v Googlu jsme začali organizovat skupinu s názvem Jewish Diaspora in Tech, což je skupina, která opravdu roste co do počtu a myslím, že i co do síly, která pracuje v solidaritě s palestinským výborem v rámci Googlu, s palestinskými pracovníky, s arabskými a muslimskými pracovníky, kteří jsou spojenci Palestinců, kromě pracovníků napříč identitami. A vznikli jsme v reakci na to, že Google využívá svou, cituji, infrastrukturu “rozmanitosti, rovnosti a inkluze” k tomu, aby, víte, předkládal falešné narativy o antisemitismu, které mají potlačit lidi, kteří se vyslovují pro práva Palestinců. A to je nástroj, který Google používá k ochraně svých obchodních zájmů s Izraelem a v tomto případě k umlčení opozice vůči projektu Nimbus.
NERMEEN SHAIKH: A Gabrieli, mohl byste mluvit o tom, co – jste zřejmě současný zaměstnanec Googlu – jaké je prostředí v Googlu a že jste členem odborové organizace Alphabet Workers, jste jedním z organizátorů a jeden z lidí, kteří byli údajně propuštěni z Googlu, byl propuštěn za to, že vytvořil pop-up zprávu na firemní síti Googlu, která jednoduše informovala zaměstnance o jejich chráněném právu na odborovou organizaci?
GABRIEL SCHUBINER: Ano, ano. Děkuji, že jste na to upozornil. Myslím, že jak jste zmínil, Google má za sebou historii odvetných opatření. A tuto odvetu vnímám jako akt strachu. Myslím, že se Google bojí síly zaměstnanců. A Google pokračoval – v rámci toho si najal poradce, kteří potlačují odbory, že? Snaží se z Ariela udělat příklad.
Ale jak Ariel zmínil, myslím si, že to ve skutečnosti jen posílilo odborové hnutí ve společnosti Google. Organizace v technologiích se podle mě organizují jak – nejsilněji kolem klasických pracovních otázek, otázek uzavírání smluv, tak i etických otázek, protože velké technologie mají tak obrovský vliv na svět. A organizování v Googlu skutečně nezačalo, ale myslím, že Project Maven, smlouva s ministerstvem obrany, od které Google nakonec upustil kvůli odporu zaměstnanců, skutečně udala tón tomu, jak silné může být organizování v technologiích.
NERMEEN SHAIKH: Mohl byste to vlastně rozvést? Mohl byste mluvit o tom, co byl projekt Maven zač a kolik lidí se proti němu v rámci Googlu angažovalo?
GABRIEL SCHUBINER: Ano. Projekt Maven byl kontrakt s ministerstvem obrany, v rámci kterého měl Google vyvinout vlastní umělou inteligenci pro záběry z dronů, pro identifikaci objektů na záběrech z dronů. Tisíce zaměstnanců Googlu proti tomu podepsaly petici. A co je kritické, tým inženýrů blízkých projektu pohrozil zastavením práce. A ano, prostě obrovský odpor zaměstnanců proti tomuto projektu.
V reakci na to společnost Google vyvinula zásady umělé inteligence. Od té doby společnost Google skutečně podnikla mnoho kroků, aby se vyhnula odpovědnosti, ke které se prostřednictvím těchto zásad veřejně zavazuje, a to tvrzením, že cloudové smlouvy jsou neutrální technologií a že smlouva – Zásady AI se na tyto smlouvy nevztahují. Cloudová technologie je nesmírně výkonná. A poskytnutí této moci násilnické armádě a vládě apartheidu není neutrální čin.
AMY GOODMAN: Gabrieli, nejprve, máte obavy o svou práci, když mluvíte nahlas? Vystoupili palestinští pracovníci Googlu – říkal jste, že právě v minulých dnech – vystoupili někteří veřejně? Ariel už je venku, ale vy tam stále pracujete. A jestli můžete říct něco víc konkrétně o projektu Nimbus a o tom, proč je pro vás tato smlouva o cloud computingu nejvíce znepokojující?
GABRIEL SCHUBINER: Určitě. Takže ano, víte, určitě existuje možnost odvety, ale ve svých organizačních vazbách s Arielem nacházím hodně síly a solidarity. S odbory máme velkou podporu. A opravdu mám pocit, že mám –
AMY GOODMAN: Ariel Koren a Gabriel Schubiner. Můžu vám říct, že jsme dnes ráno měli spoustu problémů, naši hosté ve studiu v San Francisku. Nejprve jsme ztratili zvuk, pak video. Pak se nám podařilo zvuk zprovoznit. Bylo slyšet, jak to drhne. A teď jsme právě ztratili obraz.
Chceme poděkovat našim hostům, že jsou s námi, Arielu Korenovi, bývalému marketingovému manažerovi společnosti Google Education, organizátorovi odborů zaměstnanců společnosti Alphabet. Chceme také poděkovat Gabrielu Schubinerovi, který v současné době pracuje ve společnosti Google a mluví, nyní ještě jako její pracovník, s organizací Alphabet Workers Union. Ujali se projektu Nimbus, projektu společnosti Google a jeho – vztahu společnosti Google se státem Izrael.
To je pro náš pořad vše. Měl bych také říct, že se můžete přihlásit k odběru našeho denního zpravodajského e-mailu zasláním SMS ve tvaru “democracynow” – jedno slovo – na číslo 66866 ještě dnes. A můžete se dívat a poslouchat, když se chcete přihlásit k odběru našich podcastů v angličtině a španělštině. Najdete je všude tam, kde dnes dostáváte podcasty.
To je pro náš pořad vše. Democracy Now! má volné pracovní místo, manažer pro lidi a kulturu. Podívejte se na informace na democracynow.org.
Na přípravě pořadu Democracy Now! se podílejí Renée Feltzová, Mike Burke, Deena Guzderová, Messiah Rhodes, María Taracena, Tami Woronoffová, Charina Nadura, Sam Alcoff, Tey-Marie Astudillo, John Hamilton, Robby Karran, Hany Massoud a Mary Conlonová. Naší výkonnou ředitelkou je Julie Crosbyová. Zvláštní poděkování patří Becce Staleyové, Jonu Randolphovi, Paulu Powellovi, Mikeu Di Filippovi a Miguelu Nogueirovi. Já jsem Amy Goodmanová a Nermeen Shaikhová. Zůstaňte v bezpečí.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Erneuerung der Prager Bushaltestellen schreitet voran

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Polizei gibt Motiv des Amokläufers von der Philosophischen Fakultät bekannt

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

“Too Good To Go” App Expands in Czechia: Tackling Food Waste and Supporting Sustainability

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close