Estonian Embassy Prague

CZ/EN
Velvyslankyně 🇪🇪 Gita Kalmet se včera setkala s vicepremiérem 🇨🇿 pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, aby získala přehled o prioritách českého předsednictví EU v digitální a regionální politice. Diskutovali jsme také o budoucích plánech, jak pokračovat v bilaterální spolupráci v oblasti digitalizace.
Těšíme se na další setkání a přejeme 🇨🇿 vše nejlepší při přípravách na druhou polovinu letošního roku.
***
Yesterday, 🇪🇪 Ambassador Gita Kalmet met with 🇨🇿 Deputy PM for Digitisation and Minister of Regional Development Ivan Bartoš to receive an overview of Czech EU Presidency priorities in digital and regional policy. We also discussed future plans on how to continue our bilateral cooperation in digitalisation.
We look forward to our next meeting as well as wish 🇨🇿 all the best for the preparations for the second half of this year.
Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Czechs insure their property more than their lives, revealed SC&C survey

  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Last year, mobile service revenues increased by 2.6 percent to CZK 41.82 billion

  • Hans Weber
  • October 3, 2022

The House of Commons makes it harder for retailers to give fake discounts and reviews.

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close