Izrael v České republice

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: JERUZALÉM!🚋
Moc rádi sdílíme tenhle super užitečný příspěvek Ulpan Praha (nejen) o tramvajích v izraelském hlavním městě, ale taky o tom, kde začít nebo pokračovat se studiem hebrejštiny tady v ČR!🇮🇱💪
הרכבת הקלה הירושלמית 🚊
“HaRakevet Hakala HaJerušalmit”. To co nám v našem prostoru střední Evropy přijde zcela běžné – města plná tramvají – v Izraeli teprve vzniká – ať už se jedná o tramvajové linky v Jeruzalémě, Tel Avivu (kde se staví zároveň i metro) a v dalších městech. Jeruzalémská “kav adom” je zatím první linkou, ale další dvě jsou ve výstavbě. Nám však skvěle poslouží linka červená, neboť propojuje hlavní vlakové a autobusové nádraží s centrem města – jak nového, tak Starého.
ℹ Jedna jízdenka vyjde na 6 NIS a můžete s ní cestovat 90 minut, klidně tam a zpět 🙂 Příjemnou záležitostí v Izraeli je pak cestovní karta רב קו Rav Kav (v překladu doslova “multi-linka”). Tu si nabijete v kterémkoliv místě (vlaková nádraží, zastávky, prodejní automaty téměř na každém kroku…). A můžete s ní cestovat všemi dopravními prostředky po celém Izraeli (vyjma turistických atrakcí, jako je lanovka na ראש הנקרה Roš HaNikra atd…).
➡ Pojďte se i vy svézt po Jeruzalémě v některém z KURZŮ HEBREJŠTINY od Ulpan Praha: https://bit.ly/Ulpan_kurzy 🤩
***
NEXT STOP: JERUSALEM!🚋
We are very happy to share this super useful post by Ulpan Praha (not only) about trams in the Israeli capital, but also about where to start or continue studying Hebrew here in the Czech Republic!🇮🇱💪
הרכבת הקלה הירושלמית 🚊
“HaRakevet Hakala HaJerushalmit”. What seems quite common to us in our region of ​​Central Europe – cities full of trams – is just being created in Israel – be it tram lines in Jerusalem, Tel Aviv (where the metro is also being built) and in other cities. Jerusalem’s “kav adom” is so far the first line, but two more are under construction. However, the red line will serve us well, as it connects the main train and bus station with the city center – both the new and the old.
ℹ One ticket costs 6 NIS and you can travel with it for 90 minutes, just back and forth 🙂 A nice thing in Israel is the רב קו Rav Kav travel card (literally “multi-line”). You can charge it in any place (train stations, bus stops, vending machines at almost every step…). And you can travel with it by all means of transport throughout Israel (except for tourist attractions like the cable car on ראש הנקרא Rosh HaNikra etc…).
➡ Come and take a ride around Jerusalem here in the Czech Republic in one of the HEBREW COURSES offered by Ulpan Praha:

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Embassy of Slovenia in Prague / Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze

  • Hans Weber
  • May 27, 2024

Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close