Izrael v České republice

POKOJNÁ ZAHRADA GETSEMANSKÁ
Getsemanská zahrada v Jeruzalémě se nachází na úpatí Olivové hory (jiné označení Olivetské hory). Podle Bible zde Ježíš se svými apoštoly bděl a modlil se tu noc, kdy byl zatčen a později ukřižován. Pro křesťany je to místo s velkým významem.
Její pojmenování se odvozuje od aramejského ܓܕܣܡܢ (Gaḏ-Šmānê), což znamená „olivový lis“. Kromě možná nejstarších olivovníků na světě z biblické doby zde můžete najít Kostel všech národů (baziliku Agónie Páně) a nedaleko hrobku Panny Marie. Současný Kostel všech národů spočívá na základech dvou dřívějších křesťanských staveb, byzantské baziliky ze 4. století, zničené zemětřesením v roce 746, a malé křižácké kaple z 12. století opuštěné v roce 1345. Ukrývá část skalního podloží kde se podle tradice Ježíš před svým zatčením modlil.
***
PEACEFUL GARDEN OD GETHSEMANE
Gethsemane is a garden at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem where, according to the four Gospels of the New Testament, Jesus underwent the agony in the garden and was arrested before his crucifixion. It is a place of great resonance in Christianity.
The name is derived from the Aramaic ܓܕܣܡܢ (Gaḏ-Šmānê), meaning “oil press”. In addition to probably the oldest olive trees known from biblical times, you can find here the Temple of the Nations and nearby the tomb of the Virgin Mary. The current Temple of the Nations rests on the foundations of two earlier ones, that of a 4th-century Byzantine basilica, destroyed by an earthquake in 746, and of a small 12th-century Crusader chapel abandoned in 1345. It enshrines a section of bedrock where Jesus is said to have prayed before his arrest.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • July 19, 2024

Korean Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • July 19, 2024

India In Czech Republic (Embassy of India, Prague)

  • Hans Weber
  • July 19, 2024

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close