Izrael v České republice

NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ ČLOVĚKA POMOHOU ODHALIT RAKOVINU VČAS
Izraelský startup, který vede Ariel Ben-Dayan, bývalý velitel kynologické jednotky izraelské armády IDF Oketz získal 6,2 milionu dolarů (více než 150 milionů korun) na vývoj screeningových center pro včasnou detekci rakoviny.
Kdo budou jejich nejdůležitější zaměstnanci? Labradoři.
Ben-Dayan je generálním ředitelem společnosti SpotitEarly, která buduje systém včasné detekce rakoviny založený na vynikajícím čichu psů v kombinaci s umělou inteligencí.
SpotitEarly trénuje labradory, aby z jednoho vzorku dokázali spolehlivě zjistit rakovinu prsu, plic, tlustého střeva nebo prostaty. Ben-Dayan říká, že toto plemeno má správnou sadu vlastností pro zvládnutí takového úkolu: vynikající čich, disciplínu a vášeň pro práci.
Laboratoř společnosti je v kibucu, kde psi žijí a pracují. SpotitEarly nyní provádí klinické studie se dvěma izraelskými lékařskými centry, těmi jsou Hadassah v Jeruzalémě a Sourasky v Tel Avivu.
***
MAN’S BEST FRIENDS HELP DETECT CANCER EARLY
An Israeli startup led by Ariel Ben-Dayan, a former commander of the IDF’s Oketz canine unit, has raised $6.2m to develop early cancer detection screening centers staffed by Labradors.
Ben-Dayan is CEO of SpotitEarly, which is building an early cancer detection system based on dogs’ superior sense of smell combined with artificial intelligence.
SpotitEarly trains Labradors to sniff out breast, lung, colon or prostate cancer reliably from one sample. Ben-Dayan says this breed has the right set of traits: excellent smelling capability, discipline and passion to work.
The company’s lab is on a kibbutz, where the dogs live and work. SpotitEarly is conducting clinical trials with two Israeli medical centers, Hadassah in Jerusalem and Sourasky in Tel Aviv.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Norwegian Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embassy of the Netherlands in Czechia

  • Hans Weber
  • May 30, 2024

Embajada de México en la República Checa

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close