Izrael v České republice

SIONISMUS JE VÍC NEŽ SLOVO
Sionismus je víc než jen slovo nebo hnutí. Je to spojení židovského národa s naší prastarou vlastí, Izraelem.
“V Basileji jsem založil Židovský stát. Kdybych to řekl dnes nahlas, odpověděl by mi všeobecný smích. Možná za pět let, ale určitě za padesát to uvidí každý.”
(Theodor Herzl, 3. září 1897)
Je to 125 let, kdy se v Basileji odehrál první sionistický kongres a my a Izrael jsme důkazem toho, že sionismus není jen myšlenka. Jsme to my, je to Izrael. A jsme na to hrdí.
Řekněte nám, co znamená sionismus pro vás 🇮🇱
***
ZIONISM IS MORE THAN A WORD
Zionism is more than a word or movement. It’s the connection of the Jewish people to our ancient homeland, Israel.
“At Basel I founded the Jewish State. If I said this out loud today, l would be greeted by universal laughter. In five years perhaps, and certainly in fifty years, everyone will perceive it.”
(Theodor Herzl, 3 September 1897)
It is 125 years since the first Zionist Congress took place in Basel, and we and Israel are proof that Zionism is not just an idea. It’s us, it’s Israel. And we are proud of it.
Tell us what Zionism means to you

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Generous Hearts, Empty Wallets: The Czech Republic’s Culture of Peer-to-Peer Lending

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Know Your Rights: Landlords Cannot Restrict These Tenant Rights

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Global Stock Markets Rally as S&P 500 Breaks Record 5000-Point Milestone

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close