Korean Embassy in Prague

Opusťte život chaotického městského prostředí a poddejte se jízdě na kole v nádherné korejské krajině.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • September 23, 2022

INTERREG Bayern-Tschechien: Startschuss für neue Förderperiode

  • Hans Weber
  • September 23, 2022

Prag hat mit der Rekonstruktion der einzigartigen kubistischen Libeň-Brücke begonnen

  • Hans Weber
  • September 23, 2022

Tschechien Präsentiert Beweise Für Russische Kriegsverbrechen

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close