Lietuvos ambasada Prahoje / Embassy of Lithuania in Prague

Taip retro stiliumi Prahos Sakalai, Prahos 5 moksleiviai ir projekto “Ludvíko Očenášeko pėdsakais” dalyviai keliavo į Lietuvos ambasadą pagerbti šio patrioto ir išradėjo atminimo.
***
Jak pražští sokolové, studenti škol Prahy 5 a účastníci projektu Po stopách Ludvíka Očenáška v retro stylu putovali na Velvyslanectví Litvy vzdát hold tomuto vlastenci a vynálezci.
Monika Míňa Jirásková

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 4, 2022

Auswärtiges Amt Fördert Projekte Im Grenzgebiet

  • Hans Weber
  • October 4, 2022

Czech envoy explains country’s priorities, plans as EU Council head

  • Hans Weber
  • October 4, 2022

LandesBlog: Auf Deutschen Spuren In Prag

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close