Lietuvos ambasada Prahoje / Embassy of Lithuania in Prague

Taip retro stiliumi Prahos Sakalai, Prahos 5 moksleiviai ir projekto “Ludvíko Očenášeko pėdsakais” dalyviai keliavo į Lietuvos ambasadą pagerbti šio patrioto ir išradėjo atminimo.
***
Jak pražští sokolové, studenti škol Prahy 5 a účastníci projektu Po stopách Ludvíka Očenáška v retro stylu putovali na Velvyslanectví Litvy vzdát hold tomuto vlastenci a vynálezci.
Monika Míňa Jirásková

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • September 29, 2023

주체코 대한민국대사관 Korean Embassy in Prague

  • Hans Weber
  • September 29, 2023

Embassy of Finland Prague – Suomen suurlähetystö Praha

  • Hans Weber
  • September 29, 2023

Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Czech Republic

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close