Lietuvos ambasada Prahoje / Embassy of Lithuania in Prague

Taip retro stiliumi Prahos Sakalai, Prahos 5 moksleiviai ir projekto “Ludvíko Očenášeko pėdsakais” dalyviai keliavo į Lietuvos ambasadą pagerbti šio patrioto ir išradėjo atminimo.
***
Jak pražští sokolové, studenti škol Prahy 5 a účastníci projektu Po stopách Ludvíka Očenáška v retro stylu putovali na Velvyslanectví Litvy vzdát hold tomuto vlastenci a vynálezci.
Monika Míňa Jirásková

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • February 27, 2024

GalaEvening MBE

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Generous Hearts, Empty Wallets: The Czech Republic’s Culture of Peer-to-Peer Lending

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Know Your Rights: Landlords Cannot Restrict These Tenant Rights

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close