Lietuvos ambasada Prahoje / Embassy of Lithuania in Prague

Ambasadorius Laimonas Talat-Kelpša aplankė Plasus, nedidelį miestą Vakarų Čekijoje, kuriame sužavi ne tik barokinis cisterciečių vienuolyno kompleksas ir kiti architektūros paminklai, bet pirmiausia žmonių, puoselėjančių krašto paveldą, susidomėjimas ir entuziazmas. Kartu su Plasų mere Eva Kantor Pořádková ir nenuilstančia visuomenės veikėja Jana Čiháková aplankytos vietos, susijusios su iškilaus išradėjo, konstruktoriaus, patrioto ir kovotojo už Čekoslovakijos nepriklausomybę Ludvíko Očenášeko gyvenimu ir veikla. L. Očenášeko asmenybė įkvepianti ir įdomi mūsų ambasadai, įsikūrusiai buvusiuose jo šeimos namuose: jau surengėme keletą didelio masto renginių, skirtų šiemetiniam 150-ajam išradėjo jubiliejui. Apsilankius jo gimtajame krašte sutikti bendraminčiai – miestelių seniūnai, pedagogai ir istorinio palikimo entuziastai – patikino, koks svarbus šis pripažinimas ir pagarba L. Očenášeko kraštiečiams.
***
Velvyslanec Laimonas Talat-Kelpša navštívil Město Plasy v Západních Čechách, kde ho zaujal nejen barokní komplex cisterciáckého kláštera a další architektonické památky, ale především zájem a nadšení lidí, kteří se zasazují o zachování dědictví regionu. Společně se starostkou města Plasy Evou Kantorovou Pořádkovou a Janou Čihákovou, neúnavnou osobností místního veřejného života, jsme navštívili místa spojená s životem a dílem Ludvíka Očenáška, významného vynálezce, konstruktéra, vlastence a bojovníka za československou samostatnost. Osobnost L. Očenáška je pro naše velvyslanectví, které sídlí v bývalém sídle jeho rodiny, inspirativní a zajímavá, a k letošnímu 150. výročí vynálezcova narození jsme již uspořádali několik rozsáhlých akcí. Během návštěvy jeho rodného kraje nás lidé, s nimiž jsme se setkali – starší lidé, pedagogové a milovníci památek – ujistili, jak důležité je toto uznání a úcta pro Očenáškovy krajany.
***
Ambassador Laimonas Talat-Kelpša visited Plasy, a small town in western Bohemia, which does not fail to impress not only by the Baroque Cistercian monastery complex and other architectural monuments, but above all by the interest and enthusiasm of the people who are committed to preserving the heritage of the region. Together with the Mayor of Plasy, Eva Kantor Pořádková, and Jana Čiháková, a tireless local activist, we visited the sites associated with the life and work of Ludvík Očenášek, a prominent inventor, constructor, patriot and fighter for the Czechoslovak independence. The personality of L. Očenášek is inspiring and interesting for our Embassy, located in his family’s former residence; we have already organised several large-scale events to celebrate the 150th anniversary of the inventor’s birth this year. During a visit to his home region, the people we met – towns elders, educators and heritage enthusiasts – assured us of the importance of this recognition and respect for Očenasek’s fellow countrymen.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Erneuerung der Prager Bushaltestellen schreitet voran

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Polizei gibt Motiv des Amokläufers von der Philosophischen Fakultät bekannt

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

“Too Good To Go” App Expands in Czechia: Tackling Food Waste and Supporting Sustainability

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close