Lietuvos ambasada Prahoje / Embassy of Lithuania in Prague


Třetím měsícem probíhá krutá nesmyslná válka na 🇺🇦Ukrajině. Násilí proti mírným demonstrantům v Bělorusku, které následovalo poslední tamní volby, je příbuzné tomu, které se teď páchá na Ukrajincích jiným diktátorem s neomezenou chutí po agresi proti všem, co se nechtějí podrobit jeho vizi „ruského světa“, řekl litevský velvyslanec Laimonas Talat-Kelpša během včerejší dobročinné projekci 3KinoFest – MFF PRAHA Filmem proti ruské agresi: Když květiny nemlčí běloruského režiséra Andreie Kutsily v Městská knihovna v Praze.
✌️ Úvodní slovo pronesla čestná hostka, zvolená lídryně Běloruska Svjatlana Cichanouska.
👉Výtěžek ze vstupného bude věnován sbírce Paměť národa na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu.
👉3rd month into Russia’s war in 🇺🇦 #Ukraine, it’s a right moment to remind ourselves that obsessive violence in #Belarus has been and remains a cousin sister of another dictator’s uncontrolled appetite for aggression against everyone disobeying his vision of ‘Russian world’, says Lithuanian ambassador Laimonas Talat-Kelpša during yesterday’s charity screening of 3KinoFest – IFF PRAGUE Film against Russian aggression: When Flowers Are Not Silent by Belarusian director Andrei Kutsila at the Municipal Library in Prague.
✌️ The opening speech was also given by the guest of honour, the elected leader of Belarus, Svyatlana Tsichanouska.
👉 Proceeds from the entrance fee will be donated to the Paměť národa collection for the purchase of defense equipment for Ukraine.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • September 28, 2023

Tschechische Regierung genehmigt Kauf von 24 F-35 Kampfjets

  • Hans Weber
  • September 28, 2023

Am 28. September feiern die Tschechen den Tag des Hl. Wenzel

  • Hans Weber
  • September 28, 2023

Prager U-Bahnlinie A ist dieses Wochenende teilweise wegen Gleisreparaturarbeiten unterbrochen

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close