• peermahmood

Посольство России в Чехии

Z rozhovoru ředitele SVR Sergeje Naryškina pro BBC 18. května 2021


Otázka: Když ze Západu obviňují z něčeho Moskvu, odpovídá, že to nedělala. Takže Rusko je neškodné a vždy nevinné?


Odpověď: Na tom, z čeho je veřejně obviňováno, se Rusko nepodílelo. Proto jsem tato obvinění a kauzy označil za nesmyslné, občas dokonce ubohé. Všechny v těchto obviněních a výmyslech překonalo Česko, když si vymyslelo tu prapodivnou historku o údajné účasti Ruska na explozích v muničních skladech, k nimž došlo před sedmi lety. Docela vysoce postavení činitelé z české vlády mluvili o tom na různých tiskových konferencích natolik nepřesvědčivě a nejasně, že to mělo negativní dopad na ně samotné.

---------

---------

Из интервью директора СВР С.Е.Нарышкина BBC 18 мая 2021 г.


Вопрос: Когда с Запада в чем-то обвиняют Москву, она отвечает, что она этого не делала. Получается, что Россия «белая и пушистая», что она никогда не виновна в этих обвинениях?


Ответ: В тех обвинениях, что были представлены, публичных обвинениях, Россия к этому не причастна. Поэтому я и характеризовал эти обвинения и сюжеты, как нелепые, иногда даже убогие. В этих обвинениях и выдумках всех превзошла Чехия, придумав странную историю о якобы участии России во взрывах складов боеприпасов, которые произошли семь лет назад. Чиновники довольно высокого уровня из чешского правительства настолько неубедительно и противоречиво говорили об этом на разных пресс-конференциях, что негативно повлияло на них самих.

Source

4 views0 comments