Посольство России в Чехии


Komentář mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace M.Zacharovové v souvislosti s prohlášeními z Prahy


V poslední době stále znějí prohlášení z Prahy týkající se rusko-českých vztahů, pro která je obtížné najít racionální vysvětlení. Dokonce již v těch řečech došlo k tomu, že by Rusko mělo údajně zaplatit miliardovou kompenzaci za následky incidentu, jehož vyšetřování nebylo dokončeno, a ve verzích příčin toho, co se stalo, se v samotné Praze nemohou vyznat.


Chce se zdůraznit, že pokusy přesunout odpovědnost za zničení bilaterálních vztahů na Moskvu pomocí absurdních argumentů vypadají nehorázně.


Připomínáme, že s destruktivní akcí začala Praha, která během několika let systematicky komplikovala práci ruského velvyslanectví a prokazovala tvořivost při vymýšlení nejrůznějších překážek jeho normálnímu fungování. Nikdo z českého ministerstva zahraničí si na Vídeňskou úmluvu nevzpomněl, respektive o ní nechtěl slyšet. Pak přišla cynická bakchanálie s demolicí pomníku osvoboditele Prahy, maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, v dubnu 2020 a vyhoštění dvou zaměstnanců ruské diplomatické mise, kteří údajně plánovali otravu pražského primátora ricinem. A pak si vymysleli napínavou kauzu skladů ve Vrběticích, jejíž tragické výsledky pro rusko-české vztahy už zná každý.


Česká strana se definitivně zamotala ve svých vlastních výmyslech. Uvidíme, jestli nakonec u našich partnerů převládne rozum.


Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с заявлениями из Праги


М.В.#Захарова:


В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться.


Хотелось бы отметить, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже.


Напомним, что начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию. Про Венскую конвенцию никто в МИД Чехии не вспоминал, а точнее – и слышать не хотел. Затем последовала циничная вакханалия со сносом памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза И.С.Коневу в апреле 2020 года и высылка двоих сотрудников российской дипмиссии, якобы планировавших отравление пражского мэра рицином. Ну а потом придумали захватывающий сюжет про склады в Врбетицах, о прискорбных итогах которого для российско-чешских отношений все уже знают.


Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров.


https://is.gd/xCcpJE


#РоссияЧехия#Rusko#Česko#КомментарийМИД

Source

0 views0 comments