Посольство России в Чехии


О памятном мероприятии в Посольстве России в Чехии по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны


18 июня 2021 г. в Посольстве России в Чехии состоялось памятное мероприятие по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. Гостями стали представители местных политических кругов, общественности, ветеранских организаций, чешских и российских СМИ, соотечественники.


В приветственном слове Посол России в Чехии А.В.Змеевский отметил, что дата 22 июня имеет для жителей нашей страны сакральный смысл. В этот день мы вспоминаем о 27 миллионах жизней советских граждан, заплаченных за разгром нацизма и освобождение от него, в т.ч. стран Европы. Память – главный враг войны. Необходимо не забывать о ее страшных уроках. Недопустимо переписывать историю тех событий, обелять нацистов и их пособников.


Большое впечатление на собравшихся произвела посвященная нынешней трагической годовщине фотовыставка (подготовлена Посольством во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом на основе архивных материалов МИД и Минобороны России, а также проекта «Образы войны»). В экспозицию вошли фотографии и документы, отражающие первые и самые драматические моменты Великой Отечественной войны.


Состоялась торжественная передача чешским художником С.Седлачеком в дар Российской Федерации его картин «Парад Победы» и «Мадонна Освенцима». Автор рассказал, что к созданию этих работ его побудила благодарность советским воинам, бок о бок с которыми сражался его отец – член партизанского отряда «Ермак», за принесенную в 1945 г. свободу. Картины С.Седлачека будут направлены в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, где их скоро смогут увидеть посетители.


В рамках мероприятия А.В.Змеевским были вручены нагрудные знаки МИД России «За взаимодействие» чешским гражданам П.Виттвару, М.Годачу и З.Грабице, участвовавшим в подготовке издания в Чехии книги российского писателя С.Ю.Рыбаса «Мюнхен. Пророчество президента Бенеш.


Дружеская встреча, ставшая первой за время пандемии акцией в Посольстве в очном формате, прошла в теплой неформальной атмосфере и позволила отдать дань памяти и уважения всем, кто отдал свои жизни в той страшной войне, тем, кто выстоял и победил.

----------

----------

O vzpomínkové akci na velvyslanectví Ruské federace v České republice u příležitosti 80. výročí začátku Velké vlastenecké války

Dne 18. června 2021 se na velvyslanectví Ruské federace v České republice uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 80. výročí začátku Velké vlastenecké války. Zúčastnili se jí představitelé místních politických kruhů, veřejnosti, veteránských organizací, českých a ruských médií, krajané.

V uvítacím proslovu velvyslanec Ruské federace v České republice A.V. Zmejevskij poznamenal, že datum 22. června má pro obyvatele naší země sakrální význam. V tento den si připomínáme 27 milionů životů sovětských občanů zaplacených za porážku nacismu a osvobození od něho mimo jiné evropských států. Památka je hlavním nepřítelem války. Je třeba nezapomínat na její strašlivá ponaučení. Je nepřípustné přepisovat dějiny těch událostí, hájit nacisty a jejich komplice.

Velký dojem na přítomné udělala věnovaná tomuto tragickému výročí fotovýstava (připravená velvyslanectvím ve spolupráci s Ruskou vojensko-historickou společností na základě archivních materiálů Ministerstva zahraničí a Ministerstva obrany Ruské federace a projektu Obrazy války). Expozice zahrnuje fotografie a dokumenty odrážející první a nejdramatičtější momenty Velké vlastenecké války.


Uskutečnilo se slavnostní předání obrazů českého umělce S.Sedláčka «Přehlídka Vítězství» a «Madona Osvětimi» Ruské federací. Autor pověděl, že k vytvoření těchto děl ho inspirovala vděčnost sovětským vojákům, bok po boku se kterými bojoval za svobodu, které bylo dosaženo v roce 1945, jeho otec, člen partyzánského oddílu Jermak. Obrazy S. Sedláčka budou předány do Ústředního muzea Velké vlastenecké války na Pokloné hoře v Moskvě, kde je návštěvníci brzy uvidí.


V rámci akce A.V.Zmejevskij předal odznaky Ministerstva zahraničí Ruské federace «Za součinnost» českým občanům P.Vittvarovi, M.Hodači a Z.Hrabici, kteří se podíleli na přípravě vydání v České republice knihy ruského spisovatele S.J. Rybase «Mnichov. Proroctví prezidenta Beneš.


Přátelské setkání, jež se jako první v období pandemie konalo na velvyslanectví, proběhlo ve vlídné neformální atmosféře a umožnilo uctít památku všech, kteří položili své životy v této hrozné válce, těch, kteří vytrvali a zvítězili.


Russian Foreign Ministry - МИД России

Генеральное консульство России в Брно

Генеральное консульство России в Карловых Варах

Музей Победы

#ДеньПамятииСкорби #22июня #RememberJune22 #ВОВ #22июня1941

Source

2 views0 comments