Посольство России в Чехии


Уважаемые посетители консульского отдела Посольства!


Информируем, что в связи с вынужденным по требованию чешской стороны сокращением количества сотрудников Посольства консульский отдел работает в ограниченном режиме. Возможны задержки при рассмотрении и выдаче документов – как принимаемых, так и принятых ранее (в том числе при оформлении загранпаспортов и справок, рассмотрении вопросов подтверждения и оформления гражданства, нотариальном заверении документов). Также возникают сложности в обработке поступающих писем, обращений, запросов и телефонных звонков. По некоторым вопросам сокращено количество мест записи на консульский прием, может увеличиваться время ожидания в консульском отделе при подаче документов. Благодарим за понимание.


Подача документов на оформление российских виз и консультирование по визовым вопросам осуществляются исключительно в Визовом центре (адрес: Praha, Spalená 76/14, https://russia-visacentre.com/en/visa/czech-republic/russia). Обращаем Ваше внимание, что въезд иностранных граждан в Россию ограничен в связи с пандемией коронавируса, оформление виз возможно только в соответствии с положениями Распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р.

--------

--------

Vážení návštěvníci konzulárního oddělení!


Informujeme, že v souvislosti s nuceným na základě požadavku české strany snížením počtu zaměstnanců Velvyslanectví konzulární oddělení pracuje v omezeném režimu. Jsou možné prodlevy při vyřízení a výdeji dokladů, jak přijímaných v současné době, tak podaných dříve (včetně vyřízení cestovních pasů a potvrzení, ověření a vyřízení státního občanství, notářského ověření dokladů). Také existují komplikace při zpracování dopisů, žádostí, dotazů a telefonátů. U některých dotazů je omezen počet míst k objednání na úřední hodiny, může se prodloužit doba očekávání v konzulárním oddělení při podání dokumentů. Děkujeme za pochopení.


Podání dokladů k vyřízení ruských víz a konzultace k vízovým otázkám probíhají výhradně ve Vízovém centru (adresa: Praha, Spalená 76/14, https://russia-visacentre.com/en/visa/czech-republic/russia). Upozorňujeme, že vstup cizích státních příslušníků do Ruska je omezen v souvislosti s pandemií koronavíru, vyřízení víz je možné pouze v souladu s body Nařízení Vlády Ruské federace ze dne 16. března 2020 č.635-p.

Source

2 views0 comments