Ambasada României în Republica Cehă


La 19 mai 2021, ambasadorul României la Praga, Antoaneta Barta, a avut o întrevedere cu Jan Havránek, ministru adjunct la Ministerul ceh al Apărării și Forțelor Armate, responsabil de politica de apărare și strategii.

Discuțiile au fost substanțiale și au abordat problematica de securitate pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre, amenințările hibride și necesitatea consolidării rezilienței statelor și societăților în contextul noilor provocări.

Au fost evidențiate istoria comună a celor două state, tradiția îndelungată de cooperare și pozițiile similare pe teme ce țin de provocările comune la adresa securității, care reprezintă o bază solidă pentru o colaborare intensificată în acest domeniu.

În context, a fost evocată Declarația comună adoptată de șefii de stat la recentul Summit al statelor membre ale Formatului B9, desfășurat la București la 10 mai, document care reflectă viziunea comună cu privire la securitate a statelor participante și care constituie o contribuție a aliaților din regiune la pregătirea Summit-ului NATO din acest an.

A fost convenită, totodată, necesitatea unei coordonări strânse în perspectiva viitoarei Președinții cehe a Consiliului UE, în a doua parte a anului 2022.


19. května 2021 se rumunská velvyslankyně v Praze Antoaneta Barta setkala s náměstkem ministra obrany a ozbrojených sil Janem Havránkem odpovědným za obrannou politiku a strategie.


Jednání byla podstatná, zabývala se bezpečnostními otázkami na východním křídle NATO a v oblasti Černého moře, hybridními hrozbami a potřebou posílit odolnost států a společností v kontextu nových výzev.

Byla zdůrazněna společná historie obou států, dlouhá tradice spolupráce a podobné postoje k otázkám spojeným se společnými bezpečnostními výzvami, které jsou pevným základem pro intenzivnější spolupráci v této oblasti.

V této souvislosti bylo připomenouto společné prohlášení přijaté hlavami států na nedávném summitu členských států formátu B9, který se konal v Bukurešti dne 10. dokument, který představuje společnou vizi bezpečnosti zúčastněných států a který je příspěvkem spojenců v regionu při přípravě na letošní summit NATO.

Zároveň byla dohodnuta užitečnost zvýšené koordinace s ohledem na nadcházející české předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.

Source

2 views0 comments