Ambasada României în Republica Cehă


Rumunská velvyslankyně v Praze Antoaneta Barta se setkala 2. června 2021 se starostou městské části Praha 6 Ondřejem Kolářem.

Diskuse byla velmi přátelská a konstruktivní, byla příležitostí pro zjištění nových příležitostí ke spolupráci a společným projektům, které by připomněly široké české veřejnosti společnou historii obou zemí.

Antoaneta Barta při této příležitosti uvítala skutečnost, že největší z deseti městských částí hlavního města Prahy pořádá řadu akcí veřejné diplomacie, kterých se účastní velvyslanectví akreditovaná v Praze, z nichž největší je Festival velvyslanectví, který přiláká více než 15 000 návštěvníků.

Velvyslankyně rovněž uvedla, že Praha 6 zaujímá výjimečné místo pokud jde o sídlo různých vysokých škol, jako je ústředí Technické univerzity, Ústav technologické chemie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Katolická teologická fakulta UK, Přírodvědecká fakulta UK a Česká zemědělská univerzita v Praze.

V této souvislosti rumunská velvyslankyně s potěšením připomněla, že významná rumunská přítomnost se nachází v atriu Národní technické knihovny, kde je možné shlédnout stálou výstavu kreseb Dana Perjovschiho, která byla slavnostně zahájena v roce 2009.

Source

0 views0 comments