Ambasada Shqiptare Prage

Updated: Jun 21


Tanimë është zyrtare, Ministria e Punëve të Jashtme Çeke deklaron që nga e hëna 21.6.21 Shqipëria hyn tek lista e vendeve te sigurta për të udhetuar, lista e vendeve “Jeshile” Për vendet e shënuara me ngjyrë të gjelbër nuk ka asnjë kufizim lëvizjeje.

— in Prague, Czech Republic.


Source

4 views0 comments

Recent Posts

See All