Embassy of Canada to Czech Republic


Právě teď Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs mně a dalším velvyslankyním na den představila svůj projekt Ženy a klima. Zároveň jsem se mohla zúčastnit diskuze o roli žen v otázkách změn klimatu. Ženy bývají následky změn klimatu zasaženy více než muži, a je proto důležité zapojit je do boje s klimatickými změnami. #VelvyslankyníNaDen #WomenLead #COP26


Just now, Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs presented its project Women and Climate to me and to the other Ambassadors for a Day. I was also able to participate in their discussion on the role of women in climate change issues.

Women are more affected by the effects of climate change than men, so it is important to involve them in the fight against it. #AmbassadorForADay#WomenLead#COP26

Source

3 views0 comments