Embassy of Canada to Czech Republic

Na velvyslanectví nám dnes bylo ctí přivítat Svjatlanu Cichanouskou na setkání s velvyslankyněmi na téma vedoucí role žen a jejich angažovanost v politice v Bělorusku a ve světě. Byla to inspirativní debata! podporuje lidská práva a demokracii v Bělorusku a důstojnost pro jeho obyvatele. Spolupracujeme také s našimi partnery v Koalici pro svobodu médií, vč. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, na podpoře svobody médií, ochraně lidských práv a základních svobod. #KanadastojípřiBělorusku Senát Parlamentu ČR

Embassy of Canada to Czech Republic honoured to host Ms. Sviatlana Tsihanouskaya today with female Ambassadors to discuss women’s leadership and political participation in Belarus and globally. An inspiring conversation! is committed to #humanrights, #democracy in #Belarus , and to the dignity of its people. We work with our #MediaFreedomCoalition partners, including Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, to support media freedom, and protect human rights and fundamental freedoms. #CanadaStandsWithBelarus Canada’s Foreign Policy—Global Affairs Canada


Source

1 view0 comments