Embassy of Canada to Czech Republic


Tradiční #ArktickýFestival české a arktické vědy a kultury potrvá do 27. června! Součástí ústeckého programu jsou i tři výstavy o Kanadě & pověstech - Ímarasugssuaq, který jedl své ženy - Sámské pohádky a pověsti - Kanadská Arktida je plná života Nenechte si je ujít! Muzeum města Ústí nad Labem

The traditional #ArcticFestival of Czech and Nordic science and culture runs until 27 June! The program in Ústí nad Labem also includes three exhibitions about Canada & legends - Ímarasugssuaq, who ate his wives - Sami Fairy Tales and Legends - Canadian Arctic is full of life Don’t miss it! Muzeum města Ústí nad Labem

Source

1 view0 comments