Embassy of Slovenia in Prague / Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze

Danes je 202. obletnica smrti Gašperja Rojka.

Gašper Rojko je bil profesor cerkvene zgodovine na Karlovi univerzi v Pragi ter nekaj časa njen rektor, bil pa je tudi član praške prostozidarske lože Resnica in enotnost. Rojko se je rodil leta 1744 v Metavi pri Mariboru. Na prelomu 18. in 19. stoletja je v Pragi razširjal cerkveno pravo. Leta 1797 je bil rektor praške univerze ‒ v takratnem času je bil rektor voljen vsako leto ‒, sicer pa tudi dekan teološke fakultete. Umrl je leta 1819 v Pragi in je pokopan na pokopališču Malostranský hřbitov v praškem okraju Smíchov.

Na Češkem je Rojko razmeroma dobro znan, predvsem po knjigi o zgodovini Konstanškega koncila, v kateri je za tisti čas naklonjeno pisal o Janu Husu, ki je bil na začetku 15. stoletja prav tako rektor Karlove univerze v Pragi in je bil zaradi kritike propada vrednot katoliške cerkve tistega časa kot krivoverec sežgan na grmadi. To obdobje je za češki nacionalni spomin velikega pomena, zato je Rojko oseba, ki je pomembna tudi za češko zgodovino, je sporočil vodja kabineta rektorja Univerze v Mariboru Jože Furman. --- Před 202 lety zemřel Gašper Rojko. Gašper Rojko byl profesorem církevních dějin na Karlově univerzitě v Praze a v roce 1797 také jejím rektorem. Rojko se narodil v roce 1744 v Metavě u Mariboru. Na přelomu 18. a 19. století šířil v Praze církevní právo. Zemřel v Praze v roce 1819 a je pohřben na Malostranském hřbitově v Praze na Smíchově. Rojko je u nás poměrně známý, zejména díky své knize o dějinách Kostnického koncilu, v níž se příznivě vyjádřil o Janu Husovi.

Source

0 views0 comments