Embassy of the State of Palestine - Czech Republic - Prague


Kritika Izraele neznamená antisemitismus Nepochybuji o tom, že v propalestinském hnutí se objevují lidé s antisemitskými motivy, vím, že jejich počet vzrůstá i mezi Evropany, a souhlasím s autorem, že jednou z příčin je to, „že nemalá část veřejnosti není schopná rozlišit mezi ‚Židy‘ jakožto etnickou či náboženskou menšinou a ‚židovským‘ státem, Izraelem“, ale rozhodně nesouhlasím se závěry, které z toho autor učinil: „V tomto duchu je nutné kategoricky odmítnout názory, že za nárůst antisemitismu mohou politiky izraelského státu vůči Palestincům.“ Naopak. Jsem přesvědčena, že za podstatnou část nárůstu antisemitismu mohou politiky izraelského státu rámované kampaní o tom, že každý Žid je vlastně tak trochu sionista a kritika Státu Izrael je antisemitismem.

https://a2larm.cz/.../polemika-o-antisemitismu-musime.../

Source

2 views0 comments