India In Czech Republic (Embassy of India, Prague)

eCourts Project is not only providing efficient & time-bound justice to the citizens but also bringing a digital revolution to the whole justice delivery system. Take a look!

Indická vláda se v posledních letech zaměřila také na digitalizaci v oblasti soudnictví - byl představen například elektronický sytém umožňující nahrávat dokumenty k jednotlivým případům nebo možnost uhradit soudní poplatky a jiné výdaje prostřednictvím vládního portálu.


Source

2 views0 comments