Izrael v České republiceI my na velvyslanectví jsme se zapojili do péče o pražské Kameny zmizelých (Stolpersteine), které připomínají památku našich předků a sousedů, kteří zemřeli během Šoa. Pan doktor Laušer a pan Goldstein žili v domě nedaleko od Letné, stejně jako naše velvyslanectví. Možná se tu rádi chodili procházet a obdivovat vyhlídku na Prahu a Židovské město. Jejich životy vyhasly v Terezíně a Treblince. Jejich jména a památka tu ale zůstávají a je na nás, abychom se o ně postarali a nezapomněli.


𝗖𝗼 𝗷𝗲 𝘁𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗹𝗽𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻? Stolpersteiny jsou speciálně vyrobené malé dlažební kameny opatřené na vrchní straně mosaznou destičkou, které jsou umístěny do dlažby městských chodníků v místech posledního známého bydliště některých obětí nacistického režimu. Do mosazné destičky je vždy vyryto jméno oběti spolu s informací o roku narození a úmrtí. Tyto malé kameny, připomínky tragických osudů, najdete v současnosti v řadě evropských měst, v Praze se jich nachází více než 200.

Děkujeme Lauderovy školy za tuhle velmi důležitou iniciativu!

***

We at the Embassy also joined in the initiative to care for the Prague Commemorative Stones of the Disappeared (Stolpersteine) that commemorate the memory of our ancestors and neighbors who died during the Shoah. Dr. Laušer and Mr. Goldstein lived in a house not far from the Letná park, just like our Embassy. They probably enjoyed walking there, looking down on Prague, and the Jewish Quarter below. Their lives were extinguished in Terezín and Treblinka. However, their names and memory remain here and it is up to us to take care of them and never to forget them.


𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗹𝗽𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗶𝗻𝗲? Stolpersteine are especially made small brass-plated paving stones which are placed into the pavements in the place of the last known residence of the victims of the Nazi regime. The name of the victim is always engraved on the brass plate together with information about his/her year of birth and death. These small stones, reminders of tragic fates, can currently be found in a number of European cities, with more than 200 of them in Prague alone.

Thanks to the Lauder Schools for this very important initiative!

Source

2 views0 comments