Izrael v České republice

KAM VYRAZIL VELVYSLANEC DNES? S uvolněním restrikcí se opět a rád rozjel do regionů velvyslanec Daniel Meron. Poznáte z fotografií, kam přijel podpořit izraelskou kulturu?

A je to trochu chyták. Přestože totiž před projekcemi stále zní povědomý nápěv Okolo Třeboně, mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se už podruhé koná ve 240 km vzdáleném Liberci!

Foto: Daniel Meron s izraelským studenty, kteří přijeli ukázat to nejlepší ze své nejnovější tvorby, duem Lee a Elišky Ozových, kteří letos dali Anifilmu grafickou “tvář”, a Radkem Hosenseidlem, který má nejen super ponožky, ale je hlavně programovým koordinátorem Anifilm! ***

WHERE COULD YOU FIND THE AMBASSADOR TODAY? With the easing of restrictions, Ambassador Daniel Meron set out once again and gladly for the regions. Can you tell from the photos where he came to support Israeli culture?

And it's a bit of a catch. Although the familiar tune reminding us of a south-Bohemian city where the festival used to take place still sounds before the screenings, the international festival of animated films Anifilm is taking place for the second time in Liberec, 240 km away in the north of the country!

How is that for practicing some Czech geography?

Photo: Daniel Meron with Israeli students who came to show Czechia the best of their latest work, the duo Lee and Eliška Oz who gave Anifilm a graphic "face" this year, and Radek Hosenseidl who not only owns a great pair of socks but more importantly is the Anifilm Program Coordinator!


Source

0 views0 comments