Izrael v České republice


“KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, JAKO BY ZACHRÁNIL CELÝ SVĚT”

Ido, izraelský Žid, daroval ledvinu Hanan, muslimské ženě, aby jí zachránil život.

Děkujeme, Ido

Nemocnice Rambam

***

“WHOEVER SAVES ONE LIFE SAVES THE WORLD”

Ido, a Jewish Israeli donated a kidney to a Muslim woman names Hanan, saving her life.

Thank you Ido

Rambam Hospital

Source

1 view0 comments