Ministerstvo zahraničních věcí České republiky


Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 14. června červenou kategorii nedoplní žádná ze zemí. Do oranžové kategorie se zařadí Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy. V zelené kategorii bude nově Polsko, Rumunsko a Monako. bit.ly/3u2RIcR


Source

2 views0 comments