Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก


On 24 June 2021, H.E. Ms. Phasporn Sangasubana, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Czech Republic, attended a virtual meeting with Ms. Hana Stelzerova, Director of Czech Women's Lobby. Czech Women's Lobby is the umbrella organization that defends the rights of women in the Czech Republic. The group is also a member of the Czech government council for sustainable development in the Czech Republic. Both sides discussed and prioritized sustainable development and the role of women, women empowerment, and the promotion of gender equality in society.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้ประชุมทางวิดิทัศน์ร่วมกับนางสาว Hana Stelzerova ผู้อำนวยการ Czech Women's Lobby หน่วยงานที่มีบทบาทในการปกป้องสิทธิสตรีในสาธารณรัฐเช็ก หน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเช็ก ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบทบาทของสตรี การเพิ่มขีดความสามารถของสตรี และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสังคม


Dne 24. června 2021 se J. E. pí. Phasporn Sangasubana, velvyslankyně Thajského království v České republice, zúčastnila virtuálního setkání s paní Hanou Stelzerovou, ředitelkou České ženské lobby. Česká ženská lobby je zastřešující organizací hájící práva žen v České republice a je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj v České republice. Obě strany diskutovaly o úloze žen v udržitelném rozvoji, o možnostech posílení postavení žen a podpoře rovnosti žen a mužů ve společnosti.

Source

0 views0 comments