The Lapidarium Gallery

V červnu 2020 galerii Lapidarium převzali manželé Kalouskovi , kteří do té doby už více jak 20 let vedou Hradčanskou galerii Josefa Kalouska. Našim přáním je oživit tento historický prostor, opravovat a udržovat barokní sochy i nadpisy na zdi spolu s nadací Český Barok a umožnit návštěvníkům této galerie vidět tento unikátní prostor spolu se současným uměním. Zároveň tady bude postupně vznikat Šansonová scéna na počest Hany Hegerové, kde budou v komorním prostoru vystupovat nejen čeští , ale i zahraniční interpreti šansonu a jeho různých modifikací i kombinací s jinými uměleckými obory, jako je pantomima , malé divadelní formy atd. Velké poděkování patří Městské části Praha 1, která tento prostor renovuje a zlepšuje jeho kvalitu pro jeho multifunkční účel. Velkou radostí je také spolupráce s firmou Petrof, která zapůjčila špičkový nástroj, křídlo Petrof, který je postavený speciálně pro galerii Lapidarium a pro alternatívní hudbu. Doufáme , že tento prostor zachováme jako velmi originální fenomén v této podobě, který nemá obdobu v celé Střední Europě.


Otevirací doba je každý den kromě pondělí od 11 do 18 hod. a také je možné se objednat na prohlídku na mail. : svetlana_kalouskova@email.cz

32 views0 comments