Turkish Embassy Prague

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşunun 96. yıldönümü vesilesiyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin Prag Büyükelçisi Sayın Feng Biao ve Askeri Ataşesi Sayın Albay Miai Zhuang’ın davetine Askeri Ataşemiz Sayın Albay Cem Tekin ile icabet eden Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış meslektaşları ile güncel gelişmeleri değerlendirdiler.
Upon the invitation of the H.E. Feng Biao, Ambassador of the People’s Republic of China to Prague and the Defence Attaché Senior Colonel Miai Zhuang, our Ambassador H.E. Egemen Bağış, together with our Military Attaché Colonel Mr. Cem Tekin attended the reception on the occasion of the 96th anniversary of the founding of the Chinese People’s Liberation Army, and evaluated the current developments with their colleagues.
Na pozvání J.E. pana Biao Fenga, velvyslance Čínské lidové republiky v Praze a přidělence obrany, staršího plukovníka Miao Zhuanga, se náš velvyslanec, J.E. Egemen Bağış, spolu s vojenským přidělencem plukovníkem Cem Tekinem, zúčastnil recepce u příležitosti 96. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády a se svými kolegy zhodnotil aktuální vývoj.

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Erneuerung der Prager Bushaltestellen schreitet voran

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

Polizei gibt Motiv des Amokläufers von der Philosophischen Fakultät bekannt

  • Hans Weber
  • June 14, 2024

“Too Good To Go” App Expands in Czechia: Tackling Food Waste and Supporting Sustainability

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close