Turkish Embassy Prague

Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde staj yapan Erasmus öğrencisi Aleyna Tokur Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış’ı ziyaret ederek tavsiyelerini aldı.

Ms. Aleyna Tokur, a student of Czech University of Life Sciences Prague, who is interning within the scope of Erasmus, visited our Ambassador H.E. Egemen Bağış and received his recommendations.

Slečna Aleyna Tokur, studentka České zemědělské univerzity v Praze, která je v rámci Erasmu zde na stáži, navštívila našeho velvyslance J.E. pana Egemena Bağışe a obdržela jeho doporučení.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Embassy of Denmark in the Czech Republic

  • Hans Weber
  • October 3, 2022

Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

  • Hans Weber
  • September 30, 2022

Will Erdogan head to the EU summit in Prague? Ankara’s ambassador says the relationship with Brussels should strengthen

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close