Turkish Embassy Prague

Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde staj yapan Erasmus öğrencisi Aleyna Tokur Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış’ı ziyaret ederek tavsiyelerini aldı.

Ms. Aleyna Tokur, a student of Czech University of Life Sciences Prague, who is interning within the scope of Erasmus, visited our Ambassador H.E. Egemen Bağış and received his recommendations.

Slečna Aleyna Tokur, studentka České zemědělské univerzity v Praze, která je v rámci Erasmu zde na stáži, navštívila našeho velvyslance J.E. pana Egemena Bağışe a obdržela jeho doporučení.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • February 27, 2024

GalaEvening MBE

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Generous Hearts, Empty Wallets: The Czech Republic’s Culture of Peer-to-Peer Lending

  • Hans Weber
  • February 26, 2024

Know Your Rights: Landlords Cannot Restrict These Tenant Rights

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close