Turkish Embassy Prague

Orta Doğu’da kamu politikası ve uluslararası güvenlik konularında çalışmalar yapan Çek akademisyen Sayın Jana Mazankova, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile güncel küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Ms. Jana Mazankova, a Czech scholar, focused on public policy in the Middle East and international security visited our Embassy and exchanged views with our Ambassador H.E. Egemen Bagis on various global contemporary challenges.

Česká akademička slečna Jana Mazánková, která se zabývá veřejnou politikou a mezinárodní bezpečností na Blízkém východě, navštívila naše velvyslanectví a hovořila s naším velvyslancem J.E. panem Egemenem Bağışem ohledně aktuálních globálních problémech.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • June 6, 2023

Embaixada de Portugal na República Checa

  • Hans Weber
  • June 6, 2023

Turkish Embassy Prague

  • Hans Weber
  • June 6, 2023

Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close