Turkish Embassy Prague

Orta Doğu’da kamu politikası ve uluslararası güvenlik konularında çalışmalar yapan Çek akademisyen Sayın Jana Mazankova, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile güncel küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Ms. Jana Mazankova, a Czech scholar, focused on public policy in the Middle East and international security visited our Embassy and exchanged views with our Ambassador H.E. Egemen Bagis on various global contemporary challenges.

Česká akademička slečna Jana Mazánková, která se zabývá veřejnou politikou a mezinárodní bezpečností na Blízkém východě, navštívila naše velvyslanectví a hovořila s naším velvyslancem J.E. panem Egemenem Bağışem ohledně aktuálních globálních problémech.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 4, 2022

Czech Republic’s geology, mining technology introduced

  • Hans Weber
  • October 4, 2022

Vystrčil and energy policy

  • Hans Weber
  • October 4, 2022

Embassy of the Netherlands in the Czech Republic

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close