Turkish Embassy Prague

Bu yıl Çekya’da düzenlenen Milletlerarası Müzeler Konseyi genel kurul toplantısına katılmak üzere ülkemizden Prag’a gelen konsey üyesi, Müze Araştırmacısı ve Akademisyen Sayın Tuğba Tarım sefaretimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış’a temasları hakkında bilgi verdi.

Museum Researcher and Academician Ms. Tuğba Tarım, who came to Prague from our country as a member to attend the General Assembly meeting of the International Council of Museums held in Czechia this year, visited our Embassy and briefed our Ambassador H.E. Egemen Bağış about her efforts.

Muzejní výzkumná pracovnice a akademička paní Tuğba Tarım, která přicestovala do Prahy, aby se zúčastnila generální konference Mezinárodní rady muzeí, která se letos koná právě v České republice, navštívila naše velvyslanectví a informovala našeho pana velvyslance J.E. Egemena Bağışe o dasažených výsledcích své práce.

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • July 22, 2024

India In Czech Republic (Embassy of India, Prague)

  • Hans Weber
  • July 22, 2024

Embassy of Finland Prague

  • Hans Weber
  • July 22, 2024

Circumventing the German nuclear veto

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close